Gebruikersvoorwaarden


Carestone Property Fund is een subfonds van Bluestone Real Estate Fund S.C.A - Sicav - SIF met een vergunning van de Luxemburgse toezichthouder op de financiële sector (CSSF). Bluestone Real Estate Fund S.C.A. streeft ernaar om alle informatie op deze website zo juist, volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. De website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Bluestone Real Estate Fund S.C.A. kan echter in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite.


Deze website is louter informatief en kan niet gezien worden als financieel advies. De informatie verstrekt door deze website is geen uitnodiging om te investeren in Bluestone Real Estate Fund S.C.A. en investeringsbeslissingen kunnen niet genomen worden op basis van deze informatie.


Aandeelhouders kunnen aan de inhoud en genoemde rendementen op deze website geen rechten ontlenen. Een uitgebreid investeringsmemorandum is op aanvraag verkrijgbaar. Investeringsbeslissingen over dit product dient men uitsluitend te nemen op basis van het investeringsmemorandum. De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.


Gebruikers dienen zich bewust te zijn van het feit dat op deze website cookies gebruikt worden. Bluestone Real Estate Fund S.C.A. gebruikt cookies om het surfen op de website vlotter te laten verlopen. Daarnaast zijn er cookies om anonieme, globale informatie in te zamelen voor statistische doeleinden. Er wordt in onze cookies geen persoonlijke informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden. U kan het gebruik van cookies echter uitschakelen als u dat wil, via de instellingen van de browser. Als de cookies uitgeschakeld zijn, kan dat betekenen dat niet alle diensten op deze website beschikbaar zijn.


Deze website wordt beheerd vanuit het kantoor in Luxemburg en voldoet aan de Luxemburgse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website is onderworpen aan de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.


Carestone Property Fund

Carestone Property Fund is een niet-beursgenoteerd investeringsfonds dat investeert in kwalitatief zorgvastgoed in Nederland. Het fonds realiseert een stabiel rendement door te investeren in een groeiende markt met solide lange termijn huurders.

De doelstellingen van het fonds zijn:

  • de aankoop, ontwikkeling en het beheer van zorgvastgoed,
  • het maximaliseren van het rendement voor investeerders, in combinatie met het opbouwen van een lange termijn stabiele vastgoedportefeuille,
  • de mogelijkheid bieden aan investeerders om te beleggen in vastgoed met voldoende grote schaal en in een gespreide portefeuille met verschillende types zorgvastgoed,
  • het versterken van de waarde van het vastgoed door huurgroei en solide management, en
  • het voorzien van een zeer goede omgeving aan de huurders voor hun patiënten en personeel.

Het fonds investeert in de verschillende segmenten van zorgvastgoed met de focus op:

  • Eerstelijns zorgvastgoed:

Het fonds is positief gestemd over de vooruitzichten van de centra waarbij verschillende eerstelijns zorgdisciplines beschikbaar zijn, zoals huisartsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten, kraamzorg, etc. De zogenaamde AHOED centra (Apothekers, Huisartsen en para medici Onder Een Dak) bieden de patiënten snelle en aangepaste dienstverlening en zijn kostenbesparend voor de zorgverleners.

  • Senioren woonlocaties:

Veel senioren hebben of ontwikkelen een zorgbehoefte, maar willen tegelijkertijd zolang mogelijk “thuis” blijven wonen. Er ontstaat daarom een groeiende behoefte aan wooncomplexen waar ouderen zelfstandig wonen, maar waar zij tevens zorg ontvangen en waar aangepaste voorzieningen aanwezig zijn. In de markt is de groei van deze particuliere woonzorg duidelijk zichtbaar. Gelet op de vergrijzing, de versobering van het zorgstelsel en het toenemende aantal vermogende ouderen is het zeer waarschijnlijk dat deze ontwikkeling zich zal blijven doorzetten.

  • Verpleeghuizen voor mensen met een beperking:

Deze mensen hebben door hun lichamelijke en/of geestelijke beperking behoefte aan complexe en op maat gemaakte zorg en huisvesting.

Key Information Document